Innhold
1
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I RISKA MOTORSYKKELKLUBB torsdag 21.02.2019

​Til medlemmene i Riska Motorsykkelklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Riska Motorsykkelklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag 21.02.2019 19:30 på Riska ungdomsskole "musikkrommet", Nøtteskjellveien 7 Hommersåk.
Gå inn gjennom hovedinngangen, rett frem i 100 m forbi en trapp på høyre side, da er inngangen til musikkrommet foran deg.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 31.01.2019 til post@riskamsk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på vår nettside. Saksdokumenter 2018.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Riska Motorsykkelklubb
2
Nytt klubbhus

Som kjent har vi fått ny erstatningstomt etter at Sandnes Tomteselskap bygget ut industriområdet.
Den nye tomten ligger her og planleggingen av nytt klubbhus er godt igang.

Vi nå i gang med rydding trær for start på grunnarbeid. 

Det vil være faste dugnad på lørdager fra kl 10:00 utover vinteren og vi håper så mange som mulig deltar da

dugand en svært viktig del av det å få på plass et nytt klubbhus.

Det er viktig at vi dokumentere dugnaden vi gjør så fint om alle bruker dette skjemaet når det er på dugnad.

Dugnadskjema

Nytt-ommråde.gif

Nytt klubbhus.JPGNytt klubbhus 1etg.JPGNytt klubbhus 2etg.JPG

3
Treningstiden:

Tirsdags fra 18:00-19:30  organisert trialtrening  i treningsgrupper

Vi samles ved klubbhuset kl 18:00 med sykler og utøver klar til trening.

Torsdags fra 18:00-19:30  Fri trening

Lørdag er fra 11:00 til 15:00 Fri trening

Under fritrening er utøver selv ansvarlig for å ha med seg godkjent sikkerhets leder. Husk på hver trening skal utøver skrive seg inn i treningsloggen og det er ikke tilatt og trene alene.