Innhold
1
Hesthammer trialområde, Hommersåk

Treningstider

Riska Motorsykkelklubbs organiserte trialtrening foregår i hovedsak til følgende tider:

Tirsdag og torsdag                 kl 17:30 - 20:30 

Lørdag                                    kl 11:00 - 15:00 

I skolenes ferier er det normalt ingen organisert trening.

Området kan også brukes utenom disse treningstidene så lenge bestemmelsene nedenfor følges.

Bestemmelser for bruk av trialområdet

 • På dette området tillates opplærings-, trenings- og konkurranseaktiviteter innenfor motorsportgrenen Trial.
 • Området kan benyttes til trialaktiviteter i naturlig terreng, og terrenget skal ikke bearbeides.
 • Trialaktivitetene er kun tillatt innenfor det godkjente trialområdet. 
 • Lisens og klubbmedlemskap være i orden før trening kan starte. (sjekk listen)
 • Det skal alltid være en treningsansvarlig som har fullført aktivitetslederkurs tilstede under opplæring og trening. 
 • Før en starter på dagens trening, skal utøveren og foresatt (dersom utøver er under 16 år), skrive seg inn i treningsloggen som er lagt fram i klubbhuset og treningsansvarlig som har signert øverst på arket skal kontaktes ved ankomst og avslutting.
 • (Er ikke dette mulig må ny logg med ny treningsansvarlig som kan nås lages)
 • Treningsansvarlig skal når han forlater området ta ned sin treningslogg og arkivere den i perm som ligger i sekretariatet.
 • Det er ikke anledning til kjøring på søn- eller helligdager. På visse betingelser kan styret i forbindelse med konkurranser og andre spesielle anledninger gjøre unntak fra dette.
 • Utlån av området, for eksempel til treningssamlinger i regi av ulike team, skal avklares med klubbens styre i god tid på forhånd.
 • Treningssamlinger som går ut over klubbens ordinære interne trening, skal godkjennes av klubbens styre i god tid på forhånd.
 • Klubben skal søke Norges Motorsportforbund og Politiet om tillatelse til å arrangere konkurranser med status høyere enn lukkede, interne klubbkonkurranser.


For all trialaktivitet gjelder dessuten Norges Motorsportforbunds- og Riska Motorsykkelklubbs lover, reglementer, bestemmelser og rutiner.

Kontaktinformasjon

post@riskamsk.no eller skjema

Sigbjørn Å. Olsen                   90 79 24 68    (leder klubb)

Eirik Winterhus                      98 23 54 80    (nestleder klubb)

Ola Hamre                               92 01 90 63    (trialansvarlig)

2
Lokal beredskapsplan for uhell

TiltakAnsvar under Konkurranse  Ansvar under Trening Kommentarer
Straks sikre skadestedet
Yte førstehjelp på stedet
Holde overflødige tilskuere på avstand
Seksjonsdommer
Øvrig personell på skadested
Trener/ledsager  Inntil helsepersonell ankommer
Holde kontakt med stevneledelsenPersonell på skadested  
Transport til legevakt/sykehusSanitetslederTreningsansvarligAll forflytning av skadet utøver som ikke kan gå selv, skal skje i samråd med faglært helsepersonell.
Det bør vurderes om også en representant for klubben skal ledsage den skadede til legevakt/sykehus.
Stoppe konkurransenStevneleder Vurderes av stevneleder i samråd med juryleder
Varsling og informasjonKonkurranse    Trening  
Varsle treningsansvarlig Trener/ledsager 
Varsle stevneleder
Seksjonsdommer  
Varsle HelsepersonellSanitetslederTreningsansvarlig

Sandnes legevakt:   116 117

Ved livstruende situasjoner:  113

Varsle innleid sanitetslederStevneleder  
Varsle klubbens lederStevnelederTreningsansvarligVed skade som krever legebehandling
Varsle jurylederStevneleder  
Varsle PolitiJuryleder  
Varsle NMF sentraltJuryleder  
Varsle pårørendeJurylederLeder 
Varsle medkonkurrenter og funksjonærerStevneleder I samråd med juryleder
Informasjon til mediaKUN juryleder, eller en annen han bemyndiger, kan uttale seg til pressen eller andreKUN klubbens leder, eller andre
han bemyndiger, kan uttale seg til pressen eller andre

All informasjon til media i forbindelse med alvorlige uhell, bør gjøres i samarbeid med politiet.

Pressemeldinger og pressekonferanser er gode redskaper for å holde kontroll på informasjon. I en slik sammenheng kobles også NMF sentralt inn.

RapporteringKonkurranse    Trening  
Fylle ut «Skaderapport for treningsskade» 
Treningsansvarlig 
Fylle ut «Individuelt skadeskjema»SanitetslederLege

Skjema sendes med pasient til legebehandling.

Returneres til stevneleder/klubb etter utfylling.

Fylle ut «Legerapport»Sanitetsleder Skal leveres stevneleder umiddelbart etter stevnet
Sende skjemaer og rapporter til NMFStevnelederLeder 
ForsikringKonkurranse    Trening  
Fylle ut og sende inn forsikringspapirer
Den skadedeDen skadedeNMF sender forsikringspapirer dersom ønske om dette er avmerket på «Individuelt skadeskjema»
OppfølgingKonkurranse    Trening  
Kontakt med den skadede, familie/pårørendeKlubbens ledelseKlubbens ledelse

Viktig at den skadede/familie
/pårørende kjenner seg ivaretatt.

Etter en ulykke/hendelse vil man svært ofte komme i den situasjon at en eller flere personer har hatt sterke opplevelser og kan få etter reaksjoner. Dette er helt normalt, og disse traumatiske opplevelsene bør og må bearbeides slik at dette i ettertid ikke skal "forfølge" de som har vært involvert i dette.


 

 

 I fokus