Dokumentkategori
  
Gruppe
  
Innkalling årsmøte 2018 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 10.01 Styrets forslag til finansieringsplan for nytt klubbhus på Hesthammer.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 11 og 12 Forslag til medlemskontingent og avgifter for 2019 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 13 Forslag til budsjett 2019 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 14 Organisasjonsplan 2019 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 15 Valgkomiteen innstilling til styre for 2019 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 3 Sakliste årsmøte 2018 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 4 Styrets forslag til forretningsorden årsmøte 2018 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 8 Årsberetning 2018 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle
Sak 9 Regnskap med noter og revisors beretning 2018 Riska MSK.pdf
  
ÅrsmøteAlle